Po více než čtrnáctileté historii spolku Otevři oči jsme se rozhodli pro změnu názvu na „Očima zvířat“. Učinili jsme tak z několika důvodů, které odrážejí naše hodnoty, směřování a současný společenský diskurz:

 

1) Přenesení pozornosti na zvířata

Prvním důvodem pro změnu názvu byla potřeba jasněji definovat naše zaměření. Původní název „Otevři oči“ se obracel k lidem a mohl být chápán v různých kontextech. Název „Očima zvířat“ přenáší pozornost na zvířata a je z něj jasně patrné naše zaměření.

 

2) Odstranění rozkazovacího způsobu

Nový název Očima zvířat je formulován tak, aby vzbuzoval porozumění a sdílenou perspektivu, namísto rozkazovacího tónu, který může vyvolávat opačnou reakci.

 

3) Pocit zostuzení

Původní název implikoval, že jsou adresáti slepí nebo hloupí, což mohlo působit urážlivě a při komunikaci životního stylu soucitného ke zvířatům nám to příliš nepomáhalo. Poznatky psychologického výzkumu nám ukazují, že pokud je naším cílem změnit uvažování lidí, je potřeba s nimi komunikovat vstřícněji.

 

4) Asociace s jinými projekty

Název Otevři oči vzbuzuje asociace s názvy některých náboženských projektů. Těmto nedorozuměním se chceme vyhnout a zajistit, že náš spolek bude vnímán jako jedinečný.

 

5) Zlepšení komunikace s médii a institucemi

Přejmenování nám také usnadní komunikaci s médii a institucemi. Nový název zní důvěryhodněji a poskytuje jasný a přístupný obraz našich cílů. To nám umožní efektivnější komunikaci našich aktivit směrem k veřejnosti.

 

Věříme, že nový název nám pomůže posílit naši pozici jako důvěryhodné a respektované organizace a umožní nám lépe komunikovat povědomí o právech zvířat a veganství.

Nyní nás čeká mnoho práce v souvislosti s realizací změny (nové webové stránky, změna loga u všech našich projektů apod.). Ještě nějaký čas budete vídat náš starý název na našich brožurách a samolepkách, než je rozdáme a dotiskneme aktualizované verze. 

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další společné kroky na cestě za osvobozením zvířat!

 

Petr Beneš, předseda Očima zvířat, z. s.